Wat is er nieuw in Stabicad

Wat is er nieuw in Stabicad 23.01

30 januari, 2023

We zijn blij u te vertellen dat versie 23.01 van Stabicad is uitgebracht op 30 januari 2023.

Het volgende is een samenvatting van de belangrijkste nieuwe functies in deze release en de voordelen die ermee gepaard gaan!

Highlights

 • Nieuw Trimble CAD-platform 10.1 met verschillende nieuwe functionaliteiten.
 • De functionaliteit "Radiatorentemperatuur bijwerken met distributeurtemperatuur” is vernieuwd!
 • In Revit zijn gedeelde parameters toegevoegd die in twee richtingen gekoppeld zijn aan de parameters voor mechanische berekeningen! Hierdoor kunt u Revit gebruiken voor het invoeren van de berekeningswaarden en -beperkingen en voor het plannen en taggen van de berekeningsinvoer.

Stabicad

 • De opstarttijd van StabiBASE is verbeterd wanneer u projecten heeft gekoppeld aan Trimble Connect.
 • Wanneer u productlijnen importeert of upgrade naar een nieuwere versie, wordt er een waarschuwingsbericht weergegeven met informatie over de nieuwe wijzigingen in de productlijn, of er problemen zijn en hoe u deze kunt oplossen.
 • In StabiBase is Beheren → Pijptypen nu hernoemd tot Beheren → Systeemtypen, omdat systeemtypen pijptypen en elektrische componenten bevatten.

Stabicad | W-installatietechniek verbeteringen

 • In deze release hebben we ons gericht op het doorvoeren van verschillende W-gerelateerde verbeteringen, zodat u nu nog efficiënter kunt werken. Een overzicht van deze verbeteringen:.
 • Na het voltooien van uw berekening voor verwarming & koeling, treden de volgende waarschuwingen nu alleen op wanneer het resultaat niet goed is aangesloten.
 • Het drukverlies van terugslagkleppen wordt nu berekend op basis van de volgende formule die wordt genoemd in de ISSO-norm.
 • In de ISSO-tapwaterberekening wordt nu zoals verwacht voor alle gebouwtypen rekening gehouden met de spoelunits.
 • Bij gebruik van leidingtype Wavin Wadall 5m in de afvalwaterberekening krijgt u nu na berekening de juiste diameter.

Stabicad for Revit | W-installatietechniek verbeteringen

 • Uw zadelstukken worden nu correct geplaatst door de knooppuntoplosser en correct aangesloten, ongeacht het systeemtype.
 • Wanneer de actieve standaard is ingesteld op BS 8558, zal het apparaattype van generieke kraanwaterverbruikers de juiste waarden tonen met het standaardapparaattype "Wash Basin" (Wasbak).
 • De functionaliteit “Systeem controleren” die rekenkundig controleert of uw systeem goed is aangesloten zal bij gebruik geen foutmelding meer teruggeven.

Stabicad for Revit | W-installatietechniek

 • In Revit zijn gedeelde parameters toegevoegd die in twee richtingen gekoppeld zijn aan de parameters voor mechanische berekeningen!

Hierdoor kunt u Revit gebruiken voor het invoeren van de berekeningswaarden en -beperkingen en voor het plannen en taggen van de berekeningsinvoer.

Figure 1 | Voorbeeld generieke berekening boiler

Figure 2 | Voorbeeld terugslagklep

Figure 3 | Voorbeeld inductie-diffuser

Figure 4 | Voorbeeld T-stukDe functionaliteit " Radiatorentemperatuur bijwerken met distributeur temperatuur” is vernieuwd

Figure 5 | Voorbeeld generieke verwarmingsverbruiker

U kunt nog steeds het Stabicad-scherm voor het bewerken van berekeningseigenschappen gebruiken om invoer in de berekening te geven. Deze invoer wordt automatisch gesynchroniseerd met Revit-parameters. U kunt de Revit-parameters ook rechtstreeks gebruiken om invoer te leveren, deze invoer wordt automatisch gesynchroniseerd met Stabicad's bewerkingsberekeningseigenschappenscherm. Alle nieuwe parameters worden gedeeld, wat betekent dat u hun waarden kunt plannen en taggen.De Revit-parameters zijn gebaseerd op de Revit-units. Als u een wijziging aanbrengt in de Revit-eenheid, wordt de waarde automatisch geconverteerd en correct weergegeven in Stabicad's bewerkingsberekeningseigenschappenscherm aangezien deze een vaste eenheid heeft.Alle verwarmings- en koelelementen, ventilatie-elementen en leidingtoebehoren hebben deze rekenparameters ontvangen. De sanitairfamilies (inclusief de tappunten) zijn nog niet aangepast. De enige uitzonderingen zijn de continue verbruikers voor de Britse normen.Tip: In combinatie met de import/export Excel-functionaliteit kunt u snel al uw rekenwaarden invullen. Zo stelt u eenvoudig in één keer de zetawaarden van al uw apparaten en toebehoren in.

 • De functionaliteit " Radiatorentemperatuur bijwerken met distributeur temperatuur” is vernieuwd

Wanneer u een verwarmingssysteem met radiatoren ontwerpt, kunt u de toevoer- en retourtemperatuur van elke radiator afzonderlijk kiezen. Dit is van invloed op het verwarmingsvermogen, dat automatisch op basis van deze temperaturen wordt berekend. Met de functionaliteit "Radiatorentemperatuur bijwerken met distributeurtemperatuur” kunt u snel de temperaturen van alle radiatoren binnen een netwerk bijwerken op basis van de temperatuur van de distributeur. Met distributeur wordt een verdeelstuk of een boiler bedoeld.U kunt de temperaturen van het verdeelstuk instellen in "Artikel bewerken”:

Voor de boiler (en combi-boiler) kunt u deze instellen in het dialoogvenster "Berekeningseigenschappen bewerken” of rechtstreeks via de Revit-parameters.

Nadat u deze functionaliteit hebt gebruikt, worden de temperaturen en het verwarmingsvermogen berekend volgens de nieuwe straling. Er wordt een dialoogvenster geopend dat de wijzigingen aangeeft.

Trimble CAD-platform

Het Trimble CAD-platform 10.1 is nu uitgebracht. In deze versie zijn verschillende nieuwe functies opgenomen. De belangrijkste wijzigingen:

 • Prestaties

OpenGL is nu het standaard grafische systeem and is sneller en stabieler dan OpenGL ES. Voor verbeterde visuele stijlen en het 'smoothen' van lijnen kunt u nog steeds overschakelen naar OpenGL ES.

 • Windows Registry

De plaats waar CAD-platform 10.1 systeeminstellingen opslaat in de Windows Registry is veranderd naar HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Trimble\CAD-platform10.1Professional x64\.

 • Werken met bestanden

Versie 10.1 ondersteunt nu .dwg-tekenbestanden, inclusief AutoCAD 2023-versies

 • Gebruikersinterface

- Voor alle opdrachtprompts zijn nu klikbare trefwoorden beschikbaar. Hiermee kunt u snel opties selecteren wanneer u een opdracht uitvoert.

- Het deelvenster Eigenschappen biedt nu ondersteuning voor vele nieuwe entiteitstypen en -eigenschappen

- Elk tekenvenster heeft eigen knoppen voor minimaliseren, maximaliseren en sluiten.

- Er zijn verbetereingen doorgevoerd voor betere ondersteuning van 4K-schermen en groter en het tonen van materialen en verlichting. Ook is de kwaliteit van transparantie verbeterd.

- Met de nieuwe opdracht "Materialen verkennen” kunt u materialen importeren die aan entiteiten en lagen kunnen worden toegewezen en in de "Realistische visuele stijl” in de tekening kunnen worden weergegeven.

 • Tekeningen weergeven

De opnieuw ontworpen Weergave-manager heeft veel meer opties, inclusief de mogelijkheid om de achtergrond, het perspectief, de objectieflengte, de uitsnede en nog veel meer van een weergave dynamisch in te stellen.

 • Afdrukken en publiceren

U kunt nu de instellingen van systeemvariabelen importeren en exporteren met behulp van de nieuwe opdrachten SVIMPORT en SVEXPORT.

 • Entiteiten selecteren en modificeren

U kunt nu entiteiten rangschikken met meer functionaliteit met behulp van de nieuwe opdrachten Rechthoekige rangschikking, Polaire rangschikking, Pad-rangschikking en Rangschikking bewerken. Oudere rangschikkingsopdrachten zijn nog steeds beschikbaar vanaf de opdrachtregel.

 • Meer functionaliteiten

Gebruik de opdracht "Klonen” om een nieuwe entiteit van hetzelfde type en met dezelfde eigenschappen als de geselecteerde entiteit te tekenen of voeg eenvoudig tabellen in, bewerk deze en wijs tabelstijlen toe.

Controleer voor oudere versies onze portal

Looking for estimating best practices?Download this free E-Book to learn the five ways to overcome the most common estimation workflow inefficiencies that you don’t realise are holding you back.