Wat is er nieuw in Stabicad

Wat is er nieuw in Stabicad 22.09

12 september, 2022

We zijn blij u te vertellen dat versie 22.09 van Stabicad is uitgebracht op 12 september 2022.

Het volgende is een samenvatting van de belangrijkste nieuwe functies in deze release en de voordelen die ermee gepaard gaan!

Highlights

  • Stabicad ondersteunt nu meerdere normen (NL-SfB 2005 en CIBSE met Uniclass) voor de naamgeving van systemen.

Stabicad

Meerdere normen voor de naamgeving van systemen

  • Stabicad ondersteunt nu NL-SfB 2005 en CIBSE met Uniclass voor de naamgeving van systemen.

Systemen worden gedefinieerd in het menu Pipe Buistypen in StabiBASE (StabiBASE > Beheren > Buistypen). Vanaf Stabicad 22.09 worden er 2 verschillende normen voor Buistypen ondersteund. Deze functioneren onafhankelijk van elkaar en kunt u aanpassen aan de norm van uw bedrijf. Wisselen tussen de normen doet u via de vervolgkeuzelijst boven in het dialoogvenster. Wijzigingen die u maakt binnen een specifieke norm hebben geen invloed op de andere norm.Meervoudige normen zijn beschikbaar op zowel profiel- als projectniveau, wat betekent dat u het profielniveau kunt gebruiken om de norm van uw bedrijf af te dwingen en het projectniveau om normen fijn af te stellen voor specifieke projecten.Voor elk project selecteert u de norm die zal worden gebruikt, net zoals hoe u voorheen de uitvoertaal selecteerde. Hierdoor wordt binnen een project die specifieke norm vergrendeld en wordt de vervolgkeuzelijst voor normselectie gedeactiveerd. U kunt binnen de geselecteerde norm nog steeds wijzigingen aanbrengen, maar deze hebben geen invloed op het profielniveau. Merk op dat u een norm niet meer kunt wijzigen nadat een project is gecreëerd.De meervoudige normen voor naamgeving van systemen zijn ook van toepassing op de Stabicad Lagen. In het Lagen menu (StabiBASE > Beheren > Lagen) is dezelfde vervolgkeuzelijst voor selectie beschikbaar. Net zoals bij Buistypen is de norm binnen de context van het project vergrendeld.Buistypen gebruikt u om de systemen die beschikbaar moeten zijn te definiëren. Lagen kunt u gebruiken om de weergave in AutoCAD fijn af te stellen en om in Revit een Grafische overschrijving van het systeem in te stellen.

De Revit-template moet mogelijk bijgewerkt worden om de nieuwe norm te ondersteunen.De afbeelding hieronder toont hoe bij naamgeving op basis van CIBSE de instellingen in Stabicad worden 'vertaald' naar Revit. De logica van naamgeving op basis van NL-SfB blijft hetzelfde als altijd.

U kunt via StabiBASE Buistypen op het tabblad Annoteren van het Palette Center de aantekening Buistekst gebruiken om de parameter Buistekst in te stellen op basis van de tekens in het veld Buis, en deze vervolgens in het Revit-model taggen met Taggen.

Stabicad for Revit - E-installatietechniek

  • Data versie 25 is nu beschikbaar voor Stabicad-berekeningen.

Controleer voor oudere versies onze portal

Looking for estimating best practices?Download this free E-Book to learn the five ways to overcome the most common estimation workflow inefficiencies that you don’t realise are holding you back.